transport drogowy

Transport ADR z definicji z jest transportem substancji i materiałów niebezpiecznych. Ze względu na obowiązujące rygorystyczne normy i uwarunkowania prawne spisane w konwencji ADR jest z jedną z najtrudniejszych do zorganizowania form przewozu drogowego.
Obostrzenia te można podzielić na kilka grup. Pierwszą jest konieczność odpowiedniego oznakowaniu samochodu. Przewoźnik jest zobowiązany do stosowania znormalizowanych tablic ostrzegawczych i pomarańczowych naklejek. Pojazdy takie, już z odległości mają zwracać uwagę na swoją niebezpieczną zawartość.
Druga grupa dotyczy samego kierowcy i jego wyposażania. Kierujący chcący wykonywać transport ADR musi oprócz tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii posiadać również specjalne uprawnienia. Uzyskanie ich w naszym kraju jest stosunkowo drogie i problematyczne, co automatycznie podwyższa wynagrodzenie kierowcy, a tym samym zwiększa koszty przedsiębiorcy i samą cenę przewozu. Nie bez znaczenia jest również konieczność posiadania dodatkowego wyposażenia pojazdu. Dwie dodatkowe gaśnice, specjalny strój ochronny kierowcy, maska ucieczkowa i wiele innych elementów wymagających sprawdzenia przed każdym wyjazdem.
Ostatnia grupa przepisów dotyczy samego transportu i konieczności jego każdorazowego zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Ma to na celu stałą kontrolę aktualnego miejsca przebywania materiałów niebezpiecznych.
Podsumowując transport ADR jest bardzo trudną gałęzią transportu. Wymaga dobrej znajomości uwarunkowań prawnych i posiadania odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Sprawdź także: transport drogowy