menadzer haseł

We współczesnym świecie obserwuje się wzrost tendencji cyfrowych. Coraz więcej rodzajów działalności przenosi się do elektronicznego świata. Powszechnym stało się już realizowanie własnych usług bankowych przez internet, zdalna obsługa klientów, portale do wymiany informacji, elektroniczne bazy danych i wiele innych. Świat zmienia się również w zakresie komunikacji i dostępności czasowej. Praktycznie obecnie każdy człowiek może w dowolnej chwili dotrzeć do drugiego człowieka.

Wielość rozwiązań elektronicznych powoduje też ogromne zagrożenia. Co i rusz słyszymy o wykradzeniu haseł dostępu lub też nieuprawnionym dotarciu do baz danych. Dlatego też szalenie istotne jest odpowiednie zabezpieczenie możliwości dotarcia osobom niepowołanym do zasobów, które powinny pozostać w ukryciu. Jednym z podstawowych problemów występujących w takich sytuacjach jest łatwe generowanie bezpiecznych haseł. Zbyt skomplikowane procedury będą zniechęcać użytkowników do posługiwania się nimi lub też do łamania procedur bezpieczeństwa i zapisywania haseł na podręcznych karteczkach. Z drugiej strony hasło nie może być proste i ograniczać się do przysłowiowych czterech znaków. Problem jest złożony i należy wyważyć proporcję pomiędzy pożądanym poziomem bezpieczeństwa, a oczekiwaniami i potencjałem użytkowników systemu. Procedura zmiany hasła nie może być również zbyt skomplikowana, wówczas będzie ona dokonywana zbyt rzadko, co w perspektywie także może narazić wybrany system elektroniczny na niebezpieczeństwo.

Autor: menedżer haseł