Fotowoltaika jest dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Innymi słowy z promieniowania słonecznego powstaje prąd elektryczny przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów tego rodzaju instalacji w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi (piece gazowe CO i c.w.u, kotły na pellet i inne paliwa) z powodów ekologicznych – czystość środowiska naturalnego to cel nadrzędny, ale również praktycznych – promieniowanie słoneczne jest dostępne na całej planecie i wynalezienie tanich sposobów na wykorzystanie tego czynnika mogłoby rozwiązać wiele problemów gospodarczych i ekologicznych.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krystaliczny wafel krzemowy. Pojedyncze ogniwo może wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W, jednak ogniwa łączy się w moduły fotowoltaiczne w celu maksymalizacji efektów. Ogniwa są najczęściej produkowane w postaci paneli o powierzchni 0,2 – 1,0 m².

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są do produkcji energii w elektrowniach słonecznych, ale również w użytku domowym. Mylone są często z kolektorami słonecznymi, które różnią się od ogniw tym, że przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło, a nie energie elektryczną.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Dzięki korzyściom, jakie dają nam  panele fotowoltaiczne, fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój. W 2006 roku na całym świecie było zainstalowanych 1581 MW paneli fotowoltaicznych a w roku 2011 zainstalowano kolejne 27 650 MW baterii słonecznych. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy.