Brak zapłaty za wystawioną fakturę może być dla jej wystawcy sporym problemem, zwłaszcza wtedy, gdy opiewa ona na wysoką kwotę i ma odroczony termin płatności. Czy można w jakiś sposób zapobiec takim sytuacjom? Więcej informacji w artykule, który został napisany we współpracy z finea.pl.

1. Sprawdzenie kontrahenta lub klienta przed rozpoczęciem współpracy

Aby zapobiegać sytuacji, gdy odbiorca faktury nie płaci za nią w terminie, najlepiej sprawdzić, czy jest on godny zaufania.

Dzisiaj, gdy każda firma ma dostęp do internetu, można wyszukać wiele pomocnych informacji online, między innymi na forach internetowych, w bazach dłużników. W przypadku większych zleceń można nawet skorzystać z pomocy agencji detektywistycznych wykonujących wywiady gospodarcze.

Skontrolowanie kontrahenta lub klienta sprawi więc, że brak zapłaty za fakturę nie będzie aż tak częstym problemem.

2. Skorzystanie z pieczęci windykacyjnej

Pieczęć windykacyjna, również nazywana pieczęcią prewencyjną, jest rodzajem pieczęci z danymi firmy windykacyjnej, która przybijana jest na fakturach. Znajduje się na niej informacja, że w razie braku spłaty dokumentu sprawą zajmie się dany windykator.

Wobec tego wykorzystanie pieczęci prewencyjnej może zmniejszyć ryzyko, gdy kontrahent nie płaci za fakturę. Oczywiście, usługa tego typu jest płatna, niemniej jednak w wielu przypadkach, gdy często zawiera się umowy z nowymi klientami, jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Dzięki niemu przedsiębiorca może zredukować swoje ryzyko i prowadzić działalność bezpieczniej.

Co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę? W tym przypadku wystarczy zwrócić się do firmy windykacyjnej, która będzie mogła rozpocząć prowadzenie działań w ramach windykacji miękkiej, a następnie twardej – sądowej, gdy kontrahent nie ureguluje należności w terminie.

3. Faktoring pełny – bez regresu

Trzecią opcją, aby zapobiegać opóźnieniom w zapłacie faktur lub całkowitemu brakowi płatności, jest skorzystanie z usług firm faktoringowych. Zajmują się one świadczeniem faktoringu, który jest dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności. Jak działa faktoring?

Polega on na nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową, która może wtedy od razu płacić za wystawione faktury. Oznacza to, że wystawca dokumentu otrzymuje pieniądze już w 24 godziny, więc może uniknąć sytuacji, gdy pojawią się zaległości i zatory płatnicze.

Dla firm, które często nawiązują kontakty z nowymi kontrahentami, rekomendowane jest skorzystanie z faktoringu pełnego, określanego też jako faktoring bez regresu. Zawiera on dodatkowe ubezpieczenie od niewypłacalności kontrahenta. Wtedy firma faktoringowa przyjmuje na siebie to ryzyko.

Istnieje zatem szereg sposobów, aby firma mogła zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty za fakturę. Warto z nich skorzystać, by ochronić swoją płynność finansową w kontaktach z wieloma kontrahentami!