Świadomość sytuacji finansowej firmy jest bardzo pomocna w podejmowaniu codziennych i przyszłościowych decyzji biznesowych. By uzyskać precyzyjne informacje o jej kondycji, wykonuje się analizy finansowe. Jak często należy je przeprowadzać?

Co warto wiedzieć o analizie finansowej?

Analiza finansowa umożliwia otrzymanie informacji dotyczących dotychczasowych wyników finansowych firmy oraz jej ogólnej sytuacji finansowej, między innymi jej płynności, obrotowości, zadłużenia, a także efektywności.

Wyniki analizy finansowej mogą pomóc przedsiębiorcy w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z rozwojem firmy, zapobiegają poważnym zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowości, a także są używane przez otoczenie firmy, między innymi inwestorów, kredytodawców.

Kiedy zaleca się wykonanie analizy finansowej?

Ogólna lub bardziej szczegółowa analiza finansowa jest dla przedsiębiorstwa źródłem wielu ważnych informacji, dlatego często pojawia się pytanie, jak często powinno się ją wykonywać, aby stanowiła ona wsparcie w jej bieżącej działalności.

Generalnie, analiza finansowa może być prowadzona w terminach nawet co kilka dni lub kilka tygodni za pomocą dedykowanych narzędzi. Najczęściej jednak prowadzona jest ona w dłuższych odstępach czasowych, między innymi kwartalnie, półrocznie i rocznie, a niekiedy nawet w okresach kilku lat.

Systematyczne prowadzenie analiz pozwala na łatwe porównywanie sobą ich wyników, co pomaga w całościowej ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jak wykonuje się analizy finansowe w firmach?

Obecnie analiza finansowa prowadzona jest na bazie specjalistycznych systemów informatycznych, które badają dostarczone informacje. Systemy te wykorzystują tak zwane rozwiązania Business Intelligence (BI) przekształcające dane w wiedzę, która może być wykorzystana do oceny przedsiębiorstwa.

Analizy można prowadzić we własnym zakresie za pomocą oprogramowania wspierającego analizy Business Intelligence lub można zlecać je zewnętrznym specjalistom – analitykom finansowym.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl