Program magazynowy umożliwia nam nie tylko stworzenie remanentu, ale również zarządzanie nim. Oznacza to, że możemy go usunąć, czy też zmodyfikować. Wszystko zależy od naszych aktualnych potrzeb. System magazynowy (http://www.lomag.pl/warehouse/) zapewnia uproszczoną korektę remanentu, więc wszystko powinno przebiec szybko i bezproblemowo. Proces ten odbywa się w sposób intuicyjny. Dodatkowym plusem jest to, że zmiany możemy wprowadzić w dowolnym momencie.

Usunięcie remanentu

W przypadku, gdy chcemy usunąć archiwalny remanent musimy kliknąć w „Dokumenty” – „Remanent” – „Remanenty archiwalne”. Wyświetli nam się lista nieaktualnych już plików. Wystarczy jedynie zaznaczyć wybrany remanent, a następnie kliknąć „Usuń”. Plik zostanie nieodwracalnie skasowany. Warto wiedzieć, że wraz z usunięciem remanentu kasowana jest również korekta stanu magazynowego. Oznacza to, że stan magazynowy wróci do wartości, które obowiązywały przez przeprowadzeniem remanentu. Nie ma żadnego powiązania pomiędzy arkuszami spisowymi, a usunięciem remanentu. Mogą one zostać ponownie wykorzystane.

Korekta remanentu

Może zdarzyć się tak, że zajdzie konieczność zmodyfikowania kilku produktów, które wchodzą w skład remanentu. W tym celu wchodzimy w „Dokument” – „Korekty stanu magazynu”. Możemy tak wprowadzić niezbędne zmiany.
Poprawiony raport możemy ponownie wydrukować. Należy jednak wprowadzić konieczne poprawki w remanencie. Wchodzimy w „Dokumenty” – „Remanent” – „Remanenty archiwalne”. Po odnalezieniu właściwego pliku klikamy „Edytuj”.

Źródło: Oprogramowanie magazynowe