samochód ciężarowy

Polska znana jest w Europie jako kraj ze szczególnie mocno rozwiniętym rynkiem spedycyjno-logistycznym. Wynika to oczywiście bezpośrednio z bardzo dogodnego położenia na mapie Europy. Od zawsze byliśmy uważani za kraj tranzytowy, poprzez który prowadzone były szlaki handlowe łączące rynki zachodnie i wschodnie. Oczywiście wynikały z tego odpowiednie korzyści majątkowe dla wszystkich osób biorących udział na wszystkich etapach planowania takiego transportu. Nie inaczej jest w dzisiejszych czasach. Zmieniła się jedynie liczba dostępnych rozwiązań transportowych. Oprócz tradycyjnego transportu drogowego można skorzystać również z transportu kolejowego, czy też coraz popularniejszego transportu powietrznego. Jednak pomimo mnogości tych rozwiązań w dalszym ciągu najpopularniejszym rodzajem transportu jest transport drogowy. Polska dzięki rozwiniętej sieci dróg oraz bardzo rozwiniętemu rynkowi spedycyjnemu obsługuje nie tylko swój rynek eksportowy ale również część transportu w innych krajach. Oczywiście lwia część naszego transportu jest przeznaczona na obsługiwanie rynku naszego największego partnera gospodarczego czyli Niemiec. Wiele firm logistyczno-spedycyjnych zmaga się z zagadnieniem obejmującym odpowiednie rozliczanie i ewidencjonowanie czasu kierowców w Niemczech. Poprawne przeprowadzenie takich analiz prowadzi do znacznego usprawnienia działania dużych i małych przedsiębiorstw dzięki czemu możliwa jest maksymalizacja zysków, a także uniknięcie pojawiania się problemów kadrowych.

Zobacz więcej: http://www.tachoasystent.pl/