Zażywanie narkotyków nie tylko jest szkodliwe dla zdrowia, ale również może być powodem poważnych problemów prawnych. Jakie konsekwencje grożą osobie dorosłej i nieletniej, która miała przy sobie narkotyki? Mówi o tym prawo nieletnich Kraków.

Jakie kary grożą za posiadanie narkotyków?

Za posiadanie narkotyków można narazić się na odpowiedzialność karną. Jakie kary grożą za ich posiadanie?

Osoba powyżej 17. roku życia, która została zatrzymana za posiadanie narkotyków, jest zagrożona karą pozbawienia wolności wynoszącą do 3 lat.

Gdy posiadała ona znaczne ilości substancji odurzających, wówczas kara ta może wynieść nawet do 10 lat.

W przypadku posiadania niewielkich ilości narkotyku, sąd może orzec grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 1 roku.

Posiadanie narkotyków przez nieletniego – co mu grozi?

Osoba nieletnia, czyli w przypadku spraw o posiadanie narkotyków ta, która ma poniżej 17. roku życia, również naraża się na konsekwencje. Co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

Sprawy dotyczące posiadania narkotyków przez osoby nieletnie prowadzone są przed sądem rodzinnym.

Sąd może zadecydować o zastosowaniu wtedy odpowiednich środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletniego. Zaliczane są do nich w szczególności:
– upomnienie,
– zobowiązanie do naprawienia szkód,
– uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,
– nadzór rodzica, opiekuna,
– nadzór kuratora,
– nadzór organizacji społecznej, na przykład młodzieżowej,
– skierowanie do organizacji zajmującej się prowadzeniem działań wychowawczych, terapeutycznych, szkoleniowych,
– umieszczenie w ośrodku wychowawczym dla młodzieży,
– umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Rodzice, opiekunowie nieletniego, który został zatrzymany za posiadanie narkotyków, mogą być też zobowiązani do poprawy warunków bytowych, wychowawczych i zdrowotnych dziecka, a także do współpracy z odpowiednimi ośrodkami.