Technologie

Podesty ruchome nożycowe – bezpieczne użytkowanie

  • 16 marca, 2024
  • 3 min read
Podesty ruchome nożycowe – bezpieczne użytkowanie

Podesty ruchome nożycowe są jednymi z najpopularniejszych zwyżek. Mogą być wykorzystywane do montażu różnorodnych konstrukcji, billboardów czy systemów oświetlenia, prac konserwacyjnych, remontowych albo inwentaryzacyjnych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Mnogość ich zastosowań w połączeniu z liczbą modeli dostępnych na rynku sprawia, że kupuje je lub wynajmuje coraz więcej firm. Jak bezpiecznie korzystać z tego typu podnośników?

Sprzęt do pracy na wysokości to nie tylko drabiny i rusztowania, lecz także maszyny takie jak ładowarki teleskopowe, podnośniki koszowe masztowe czy podnośniki ruchome nożycowe. Te ostatnie ułatwiają wykonywanie zadań m.in. w magazynach, na budowach, w centrach handlowych i w centrach logistycznych. Są popularne, wygodne i bezpieczne w użytkowaniu, o ile pamięta się o zachowaniu podstawowych zasad.

O jakich zasadach mowa?

Podesty ruchome – najważniejsze przepisy

Przede wszystkim z podestu ruchomego należy korzystać wyłącznie wtedy, gdy maszyna ma odpowiednie pozwolenia i ważny przegląd techniczny. Wynika to z ustawy o dozorze technicznym i z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Przeglądami technicznymi zajmują się inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Ponadto należy pamiętać, że operatorami maszyn powinny być wyłącznie osoby do tego uprawnione. Uprawnienia można uzyskać po przejściu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją UDT.

Kontrolowanie stanu technicznego zwyżki

Operator, który zamierza korzystać ze zwyżki, musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego maszyny przed jej uruchomieniem. Co to oznacza w praktyce? Operator ma obowiązek sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających, mechanizmu podnoszenia, układu sterowania i sygnalizacji. Jeśli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, nie powinien uruchamiać podestu, ponieważ mogłoby to stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób pracujących w pobliżu.

Działania zgodnie z instrukcją obsługi maszyny

Zawsze musi również zapoznać się z instrukcją obsługi podnośnika i działać zgodnie z nią. Chodzi m.in. o to, żeby nie przekraczać maksymalnego udźwigu, nie uruchamiać maszyny w trudnych warunkach np. przy dużym wietrze i eksploatować ją wyłącznie tak, jak zaleca producent.

Dlaczego dochodzi do wypadków na podestach ruchomych?

Niestosowanie się do instrukcji obsługi, w tym przeciążenie platformy, nieodpowiednie przygotowanie podłoża, na którym ma pracować maszyna oraz korzystanie z urządzeń w złych warunkach atmosferycznych są jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków.

Ryzyko wypadków zwiększa się również wtedy, gdy nie przestrzega się zasad BHP, np. nie dysponuje się wymaganymi środkami ochrony osobistej – mowa głównie o uprzężach albo nie dba się o sprawdzenie stanu technicznego maszyny – zacięcie się mechanizmu unoszenia platformy albo nagłe złożenie się nożyc jest naprawdę niebezpieczne.

Gdzie można kupić lub wynająć podesty ruchome na krótki albo długi okres? M.in. w firmie Riwal: https://www.riwal.com/pl

About Author

Redakcja

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *